باغ نارجستان

 این باغ در استان فارس و در شهر شیراز، با مساحتی3500 متر مربع واقع شده است . این باغ بدلیل انبوه درختان نارنج به باغ نارجستان معروف شده است.سر در ورودی این باغ با کتیبه ای از جنس مرمر نقش بسته شده است و نمای این ورودی اجری است و توسط دو راهرو به باغ میرسیم .در وسط این باغ عمارتی به مساحت 940متر مربع قراردارد. بالای این عمارت 3هلال یا نقش اسلیمی کشیده شده است که در وسط ان دو شیر صحنه ای را نگه داشته ان که روی ان ایه ای از قران نونشته شده است و بالا سر انها دو فرشته قرارداند ، در طرف دیگر شکار اهویی توسط پلنگ به نمایش کشیده شده است .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: