بازار وکیل

یکی از زیباترین بازارهای شهر شیراز که در استان فارس قراردارد بازار وکیل که به دستور کریم خان زند ساخته شده است .این بازار ۷۴ دهانه که ارتفاع انها  بیش از ۱۱ متر میباشدو درشمال شرقی این بازار چند کاروانسرای بنا شده که امروزه بازار ترمه فروش ها و بزازان میباشد.دو طبقه کاشی کاری شده از دوره قاجار در سرای مشیر یا سرای گلشن بچشم میخورد .دراین بازار 11 جفت مغازه که همگی از چوب و باشیشه های رنگی تزئین شده اند بنا شده است .همچنین حوضه بزرگی از جنس مرمر در این بازار دیده میشود .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: