بازار تبریز هم جزو بازارهای تاریخی ایران است وکه هر چیزی که لازم داشته باشید به آسانی در دسترس است.

بازار تیمچه مظفریه یکی از جذاب ترین قسمتهای بازار تبریز است به دلیل اینکه قالی های دست بافتش شناخته شده در ایران و جهان است.

بازار تیمچه شکل ظاهری زیبایی دارد با سقفی بلند،پنجره های کوچک و بزرگ و رنگی و سفید در وسط سقف و حاشیه ها که جذابیت تیمچه مظفریه را جذاب تر میکند.

در بازار تیمچه قالی های دست بافت و تابلو فرشهایی که هنر قالی بافان را به نمایش میگذارند.

الیافی که برای بافت این فرش ها استفاده میشود الیاف پشمی یا ابریشمی میباشد که طرح های فوق العاده ایی را با این الیاف میبافند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: