بازار بیجار

بازار بیجار متعلق به دوران صفوی که در استان کردستان در شهر بیجار قرار دارد .این بازار بخاطر قرار گرفتن در مرکز شهراین بازاردارای تیمچه ،شانزده باب حجره دارد .

 در پوشش مغازه ها از طاق و تويزه استفاده شده است موقعيت جعرافيايي بيجار بر سر راه كردستان و آذربايجان موجب گرديده كه اين بازار، وسعت گستردگی خاص شكل گرفته باشد. علت قرارگيری در مسير راه كاروان‌رو تجاري در گذشته از رونق قابل توجهي برخوردار بوده است.  

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: