ارگ تهران

 ارگ تهران دراستان تهران واقع شده که تنها چند عکس از این بنا بجای مانده است .

 عکس های ارگ تهران در مجموعه کاخ گلستان قرارگرفته این میدان مربوط به دوران زندیه بوده است .

این میدان در دوره های مختلف نامش تغییر پیدا کرده به نام های:میدان شاه ، میدان توپ خانه،باغ گلشن و امروزه آن را میدان 15 خرداد نامیده اند .

آثارههای تاریخی ارگ تهران شامل کاخ دادگستری ،و عمارت رادیو میباشد .

 

%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-1