آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

شیخ الرئیس ابوعلی سینا از فیلسوفان و دانشمندان ایران ، که آرامگاه وی با مساحتی 3090متر مربع در استان همدان بنا شده است. این بنا جزوه آثار ملی  تاریخی ایران به محسوب میشود . آرمگاه ابو علی سینا به دستور نوه فتحعلی شاه قاجار بنام نگار ساخته شده است . نمای آرماگاه از سنگ خارا ومعماری این بنا مربوط به سبک قبل و بعد اسلام درایران میباشد و متعلق به دوران قاجاریه است . این بنا دارای دوازده ستون میباشد که نماد دوازده دانشی است که ابوعلی سینا داشته است .فضای داخلی این آرماگاه با آب نماهاو باغچه هایی که از باغ های ایرانی تاثیر گرفته است تزئین شده  ، در این مجموعه دارای کتابخانه ای با 8000 جلد کتاب از کتاب های خطی ،خارجی و ایرانی میباشد که  در موزه این آرامگاه  نگه داری میشود و همچنین  عکسی از جمجمه ابوعلی سینا به نمایش گذاشته شده است .