بابا طاهر

آرامگاه باباطاهر که یکی از شاعران  ، عارفان  ایران  است در بالای تپه ای با مساحتی حدود 8965 متر مربع  دراستان همدان قرار گرفته است .

باباطاهر  از شاعران دوبتی سرای مشهور ایران بوده است و لقب  (بابا ) را در آن زمان به پیروان فروتن نسبت می دادند .

نمای این آرامگاه به شکل مستطیل و با گنبدی فیروزه ای که سفق ان باکاشی معرق شده است و فضای اطراف ان بسیار سرسبز میباشد.برج آرامگاه هشت ضلعی است و ارتفاع آن از سطح فوقانی تپه ‪     250/30 متر   میباشد . 

 نما و فرش بنای آرامگاه باباطاهر از سنگ گرانیت میباشد و در داخل آن کتیبه هایی با هنر  کاشی تزئین  شده است .این بنا متعلق به دوره سلجوقیان میباشد .

‪از شاهکارهای این مقبره  ۲۴ دو بیتی که بر روی ۲۴ قطعه سنگ حجاری شده است