سوغات لیمو وآبلیمو شیراز

در استان فارس بخصوص در شهر شیراز بدلیل وجود باغ های مرکبات قادر به تولید وصادر کننده آبلیمو میباشد .

در این شهر لیمو را به روش های مختلفی نگه داری میکنند (بصورت خوشک ،اسانس ،آبلیوو…)

همچنین از لیمو میتوان در نوشیدن چای هم استفاده نمود از خوصیات رایج لیمو میتوان به ویتامین c آن اشاره نمود .

آبلیموی شیراز

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: