آبشار گویله

این آبشار در استان کردستان و در شهرستان گویله قرار گرفته است .را دسترسی به این آبشار از جاده مریوان به سقز میباشد .این آبشار دارای چهل چشمه است که از جاذبه های گردشگری استان کردستان میباشد .

شما میتوانید در این منطقه از چشم اندازهای سرسبز و زیبا لذت ببرید همچنین میتوانمید به تماشای دریاچه زریوار در منطقه مریوان بپردازید .بهترین زمان برای بازدید از آبشار گویله در فصل بهار میباشد .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: