در شمال غربی شهرستان کرمان آبشاری به ارتفاع حدود 15 متر در دامنه های کوه شاه به نام آبشار کوه شاه قرار گرفته است.

  آبشار شاه کوه  در ارتفاعات هزار قرار گرفته است که بلندترین قله آن کوه هزار با ارتفاع ۴۵۰۱ متر چهارمین قله مرتفع کشور بشمار می آید. کوه هزار به دلیل داشتن هزار نوع گیاه گوناگون ، هزار نامیده شده است و با مساحت ۹۰۰ کیلومتر مربع سرچشمه رودخانه هایی چون هلیل رود تهرود میباشد.

مرتفع ترین مناطق مسکونی ایران روستاهای باب زنگی و اردیکان با ارتفاع بیش از ۳۳۰۰ متر در کوه هزار قرار دارند. این کوه در ۱۰۰ کیلومتری جنوب کرمان و در جنوب ارتفاعات هزار قرار گرفته است. این آبشار در مسیر صعود به قله کوه شاه قرار دارد و از شهرستان رابر قابل دسترسی است.

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: