در استان کرمان دو آبشار به نام آبشار های خوشکار فرار دارد که در مسیر موسوم به خشکار واقع شده اند. دو مسیر برای رسیدن به این دو آبشار وجود دارد که اولین مسیر از جاده بافت به سمت کرمان، در روستای کیسکان توقف میکنید . از این مکان پیاده روی به سمت آبشارها شروع میشود و در دره رودخان خوشکار در کنار مسیر رودخانه ادامه مسیر دهید تا به آبشارهای خوشکار برسید. در کنار آبشار دوم غاری وجود دارد که  آبشار از صخره سمت راست غار جلوی دهانه غار فرومیریزد. در فصل بهار شدت آب به قدری است که غار پشت آبشار مخفی میشود. ادامه این مسیر به قله کوه شاه منتهی میگردد.

و مسیر دوم این مسیر از مسیر اول یکمقدار سخت تر است ، برای دسترسی به این مسیر از جاده كرمان – بافت به سمت لاله زار ، بخشي زيبا از توابع بردسير كه در دامنه ارتفاعات سربه فلك كشيده لاله زار قرار گرفته است ادامه مسیر دهید. پس از طی 100 کیلومتر به جاده فرعی لاله زار خواهید رسید. ادامه جاده فرعی به طول 20 کیلومتر به لاله زار منتهی میگردد. لاله زار در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار دارد و سردترین شهر استان کرمان بشمار می آید .

 این شهر بعد از قمصر كاشان در زمينه گل محمدي ( گلابگيري) صاحب شهرت فراوانی است. بعد از لاله زار در مسیر سد با عبور از آن به ابتدای مسیر پیاده روی میرسید. این منطقه تنگه اورتی نامیده میشود. در گويشهاي محلي به محل اطراق عشاير اورت كه از واژه تركي يورت (منزلگاه) گرفته شده گويند و احتمالا با گذر زمان و ترجمه توسط كوهنوردان اوليه به دره آرتي و نهايتا به آردي تبديل شده است.

 فاصله لاله زار تا دهنه اورتي (ارتفاع2900m)حدود 6 کیلومتر بصورت جاده خاكي میباشد. مسیر پیاده روی از کنار رودخانه لاله زار در دره اورتی به آبشارهای اول و دوم خوشکار و نهایتا قله لاله زار منتهی می گردد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: