آبشار آب ملخ در شهرستان سمیرم ودر نزدیکی روستای آب ملخ قرار دارد.یکی از عجیب ترین آبشارهای ایران است که با ترکیبات خاصی که در آن وجود دارد همه ی ملخ های مهاجم را از بین میبرد.

آبشار ملخ به دلیل وجود قطعه سنگ بزرگ و طبیعی که مثل پل روی رودخانه آب ملخ قرار دارد و دو دره را به هم متصل میکند به آن تخت سلیمان هم گفته میشود.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: