در  شمال شرقی اندیمشک و مرز استان های خوزستان و لرستان روستایی به نام شوی قرار گرفته است که یکی از با شکوه ترین و با عظمت تررین آبشارهای خوزستان میباشد.  قابلیت گردشگری بالا و وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی و باستانی استان خوزستان این منطقه را از دیگر مناطق کشورابران جدا میکند. 

دربین رشته کوه های زاگرس وازدل «سالن کوه» آبشاری سر بر آورده است که  شوی نام دارد و ارتفاعی بلند دارد که چشم هر بیننده ای را خیره می کند می توان نشانه ای از نشانه های خداوند را در عظمت این آبشار شوی عروس با شکوه را متوان دید.

حجم آب  آبشار شوی عروس در فصول مختلف سال متفاوت است و در فصل بهار به دلیل بارندگی به حداکثر خود می رسد که بهترین فصل بازدید در فصل بهار میباشد.    

 آبشار حوضچه های متعددی برای آبتنی وجود دارد. در کنار آبشار  ، جا برای اطراق و کمپینگ وجود دارد. با توجه به اینکه استان خوزستان جزو مناطق گرمسیر به شمار  می آید، می توان در سه فصل سال، امکانات کمپینگ را با خود به همراه برد و در کنار آبشار، کمپ زد و شب رویایی را با صدای آرامش بخش آبشار به صبح رساند. (البته به شرطی که هوا صاف و بدون بارش باشد تا خطر طغیان رودخانه شما را تهدید نکند.)