آبشار سرنکوه جيرفت در استان کرمان قرار دارد. رشته کوههای جبالبارزاین رشته کوهها در شمال و شمال شرقی از گردنه ده بکری در شمال شرقی سربیژن و شمال کوههای دلفارد شروع شده و به 280 کیلومتر تا مرز بلوچستان ادامه دارد . و علت نامگذاری آن بلندی ارتفاعات است که جبال به معنی کوه و بارز به معنای بلندی ( کوههای بلند ) می باشد .

یکی از پدیده های زیبا و با عظمت رشته کوه جبال است. در50 کیلومتری شرق شهر جیرفت و در میان دره های شکوهمند جبال بارز، آبشار سرنکوه با ارتفاعی بیش از 150 متر در انتهای دره «درین»، یکی از بلندترین آبشارهای ایران و شاید خاورمیانه می باشد.

قدم زدن  در فضای مملو از جنگل ها و باغ ها ی سردسیری و چشم دوختن به هرم گرمای جیرفت از آن فاصله، شکوهی خاص دارد. ولی به دلیل کم آبی و خشکسالی های اخیر، آب این آبشار بسیار محدود شده و فقط در پی باران های شدید و جاری شدن رودخانه، عظمت و ارتفاع آن رخ می نماید و دردیگر روزهای سال، توان خود را برای رقابت با آبشار200 متری «وروار» دربخش دیگری ازجبال بارز ازدست می دهد.  این دو آبشار بلند و با عظمت نشانی دیگر ازعظمت و شکوه رشته کوه جبال بارز دارند. داشتن باغ هاي سردسيري در اين منطقه بر زيبايي آن افزوده است. به دليل وسعت منطقه، پوشش گياهي يکساني در آن وجود ندارد و از درختان ارزشمندي چون بنه،  ارس، کهکم و ارچن گرفته تا بوته هاي کوچک گياهي چون درمنه، گون  ،شقايق، نرگس، و ريواس در آن ديده مي شود.

شهرستان جيرفت به دليل تنوع محصولات کشاورزي به هند نيز معروف است.

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: