در در75 کیلومتری غرب شهر بم و در مسیر جیرفت در استان کرمان آبشار ده بکری واقع شده است.

این روستا ازاولین مناطق رشته کوه جبال بارز محسوب می گردد و در دل دهنه ای با شیب ملایم به سمت بلندی های کوه «برفو» ادامه پیدا میکند.

قله «برفو» به دلیل برف گیر بودن، سرچشمه رودخانه دهبکری نیز بشمار می آید. در جنوب ده بکری و سمت چپ تونل سنگی که جاده جیرفت از داخل آن می گذرد؛ آبشارهای ده بکری جریان رودخانه را زیباتر کرده است. این آبشارها که تعداد آنها سه می باشد؛ در دل جنگل بنه وسیعی قرار دارند. دو آبشار در پایین دست و یکی که ارتفاع آن بیشتر است، در بالادست رودخانه و در سینه کش کوه «برفو» قرارگرفته است. این منطقه تابستان های سرسبز و با طراوت، پاییزهایی شکوهمند ورویایی و زمستان هایی سکوت آور و روح نوازدارد که با ریزش برف وسفید پوش شدن جنگل و دامنه ها، به اوج می رسد. ادامه مسیر آب به ده بکری رسیده ومورد استفاده باغ های گردو، زرد آلو ومزارع این منطقه قرار می گیرد. این آبشارها با نام *آبشارهای «دغوییه»* نیز گفته میشود.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: