در نزدیکی روستایی به نام دروک که از توابع شهرستان فریدونشهر استان اصفهان است آبشاری به همین نام یعنی آبشار دروک وجود دارد.که این آبشار از یک دیواره سنگی بلند به پایین سرازیر میشود.

اکثر اوقات در فصل زمستان به دلیل بارش سنگین برف راه های ارتباطی روستا بسته میشود.

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: